לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

חוות דעת רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא נושא רגיש וברגע שמגיע מקרה לבית המשפט, לא פעם הוא חושף את מערכת הבריאות הישראלית במערומיה. מדינת ישראל גם היא מתגלה כמדינה שחוקיה במקרים מסוימים, מאוד חשובים, אינם מספקים כלל ועיקר והם משאירים לעיתים את האזרח במצב נוראי, בחוסר אונים, אל מול המערכות הגדולות של קופות החולים ובתי החולים. לנוכח המצב בישראל בתחום מקרי הרשלנות הרפואית חשוב ביותר למצא ולשכור את שירותיהם של עורכי דין המתמחים בנושא ומכירים את הפרוצדורות המשפטיות והלקונות בחוק. כמו כן, חשוב מאוד לדעת טרם הכניסה להליך משפטי של רשלנות רפואית, שלא תוכלו לצלוח אותו ללא חוות דעת רשלנות רפואית מטעמו של רופא מומחה שיחזק את עמדתכם ויעיד על כך שמדובר במקרה של רשלנות רפואית.

הצורך בחוות דעת של מומחה

בתביעה של רשלנות רפואית נדרש להוכיח, בין השאר, כי אכן התרחשה רשלנות רפואית כלומר, התבצעה סטייה משמעותית וברורה מן הסטנדרט הסביר המקובל. נדבך חשוב בדרך להוכחת העניין הוא חוות דעת רשלנות רפואית מטעמו של רופא מומחה רלוונטי. מדובר באלמנט קריטי בתביעה המוגשת, על פי רוב לחוות דעת רשלנות רפואית משקל רב בהחלטת השופטים ויש להוסיף ולציין, שללא חוות דעת רשלנות רפואית התביעה עשויה להידחות על הסף.

חוות דעת רשלנות רפואית
חוות דעת רשלנות רפואית

לא קל לקבל חוות דעת של מומחה

הרבה מאוד רופאים מן המניין או רופאים שהגיעו לגיל פרישה יכולים באופן עקרוני לספק חוות דעת רשלנות רפואית לטובת תביעה שהוגשה. ואולם, רופאים רבים, בעיקר רופאים שפעילים בבתי חולים, מתקשים לספק את חוות הדעת המקצועית שלהם מכיוון שעל ידי כך הם עשויים להזיק לקולגה. הרופאים שבכל זאת מוכנים לספק חוות דעת רשלנות רפואית גובים סכומי כסף מאוד גבוהים בדיוק בשל עובדה זו והסיכון שהם מרגישים שהם לוקחים על עצמם תוך כדי מתן חוות הדעת. אין ספק שמדובר בתופעה חמורה שגורמת באופן ישיר לעיוות צדק.

פורומים של רופאים המספקים את השירות

למרות האמור בפסקה הקודמת, הוקמו במהלך השנים פורומים שונים של רופאים מומחים המספקים חוות דעת רשלנות רפואית. בכל פורום כזה ישנם גם מספר עורכי דין שנותנים שירותי עריכת דין בתביעות על רשלנות רפואית ובעת הצורך, והוא תמיד מגיע, הם פונים לפורום הרופאים שלהם ובהתאם לתחום הרפואי מבקשים מאחד הרופאים לכתוב חוות דעת רשלנות רפואית עבור לקוח שלהם. פורומים אלה בשיתוף עורכי הדין מספקים למעשה מעטפת שלמה של כל השירותים הנדרשים סביב חוות הדעת לרבות, צרוף מסמכים רפואיים שונים הנדרשים לצורך חוות הדעת. הרופאים שמשתייכים לפורומים אלה הנם בעלי ניסיון במתן חוות דעת רשלנות רפואית ולפיכך, הם יודעים כיצד חוות דעת כזאת צריכה להראות, כיצד יש לנסח אותה והכי חשוב, כיצד היא תביא את ההוכחה החותכת שתנצח עבור התובע את התיק.

מומחה מטעם בית המשפט

קיימים תקדימים רבים לכך שבתיקים מסוימים בוחר בית המשפט משיקוליו שלו למנות בעצמו רופא מומחה שילווה את דיוני התיק ויספק חוות דעת רשלנות רפואית שתסייע לבית המשפט לקבל את ההחלטות בתיק.

לעיתים, בשל מצבו הכלכלי של התובע, שאינו מאפשר לו לעמוד בעלויות של חוות דעת רשלנות רפואית מחליט בית המשפט לקבוע רופא מומחה מטעמו שילווה את התביעה. ידוע שבתי המשפט, מכיוון שהשופטים היושבים בדין אינם בעלי ידע רפואי, נותנים משקל רב מאוד לחוות הדעת של הרופא המומחה. הרופא המומחה שנבחר על ידי בית המשפט יכול לדרוש לבצע בדיקה רפואית של התובע אחריה יגיש לבית המשפט את ממצאיו שיתמכו או ישללו את התיק.

תכולת חוות הדעת של רופא מומחה

רופא מומחה לעניין חוות דעת רשלנות רפואית מוגדר בחוק בצורה הבאה – רופא בעל תואר מומחה ששמו נמצא ברשימת הרופאים המתפרסמת לפי תקנות הרופאים. הכוונה היא לרופא שרשום ברישומיו של משרד הבריאות הישראלי כבעל רישיון מומחה ברפואה. חוות הדעת שתוגש על ידי הרופא המומחה צריכה להיות ערוכה בהתאם לדיני הראיות. חוות הדעת חייבת לכלול את פרטי הרופא ומומחיותו, תיאור מפורט של המקרה הנדון, דיון ומסקנות לרבות רשימה של כל המסמכים הרפואיים עליהם התבסס הרופא המומחה בחוות הדעת שלו. בנוסף, על הרופא המומחה לתת הצהרה חתומה שאינו מעיד עדות שקר.

חוות דעת מומחה איננה חובה

חוות דעת רשלנות רפואית היא אמנם נדבך קריטי ביכולת לנצח תיק של רשלנות רפואית אולם, חשוב באותה נשימה לומר שמבחינה משפטית לא קיימת חובה לספק חוות זו שכזאת. כלומר, החוק אינו מחייב כחלק מתביעת רשלנות רפואית לספק חוות דעת רשלנות רפואית אבל, ניתן לומר שאין זה מומלץ לגשת להליך משפטי זה ללא חוות דעת כזאת. חשוב להוסיף ולציין שישנם תקדימים בהם בית המשפט ממש דחה על הסף תביעות רשלנות רפואית שהוגשו ללא חוות דעת רשלנות רפואית מטעם רופא מומחה רלוונטי לתיק ולצד זה, קיימים תקדימים של תיקים שהוגשו ללא חוות הדעת והתובע בכל זאת זכה. זכייתו של התובע במקרה זה לא הייתה שלמה מכיוון שבית המשפט הפחית את סכום הפיצוי בגלל העובדה שהתיק לא בוסס על חוות דעת רשלנות רפואית של מומחה מוכר ומקובל.

בחירת הרופא המומחה לכתיבת חוות הדעת

מספר אלמנטים חשובים צריכים להוביל את התובע בבואו לבחור רופא מומחה למתן חוות דעת רשלנות רפואית והם –  שמו של הרופא והמוניטין שצבר לאורך השנים, הוותק שלו במקצוע הרפואה ובהתמחות הספציפית הנדרשת בתיק התביעה וכמובן היכרותו עם עורך הדין המייצג בתיק. ישנם רופאים מומחים בעלי ניסיון במתן חוות דעת רשלנות רפואית ובשל כך רואים בהם השופטים עדים נאמנים ומהימנים ואין להקל ראש בנקודה חשובה זו. תמיד ניתן להתייעץ עם עורך הדין המייצג בתיק בנוגע להמלצה טובה אודות רופא מומחה שייתן חוות דעת מקצועית אמינה.

רופא מומחה גם מטעם ההגנה

על מנת לסטור את דברי התביעה לרבות, חוות הדעת של הרופא המומחה מטעמה, יכולה ההגנה להביא רופא מומחה מטעמה שיוכל לבקש ובמקרים מסוימים אף לדרוש, לבצע בדיקה רפואית של התובע. במידה ויתברר ששני הרופאים המומחים חלוקים בדעותיהם עשוי בית המשפט למנות מומחה שלישי מטעמו שיגיע להכרעה מקצועית בתיק התביעה. גם במקרה זה אין מדובר בחובה ובית המשפט יכול להחליט באותה מידה שהוא מעדיף חוות דעת מקצועית אחת על פני השנייה ולהכריע.

חוות דעת מומחה כפולה

קיימים תיקים בהם חוות דעת מומחה אחת איננה מספיקה מכיוון שלתיק השלכות מרובות. לדוגמא – בתיק הנוגע לתביעה של רשלנות רפואית בלידה יש להביא חוות דעת רשלנות רפואית מהרופא המיילד לטובת הדיון בסיבת הנזק ובמקביל נדרשת גם חוות דעת רשלנות רפואית של רופא נוירולוג ילדים לצורך אומדן הנזק. דוגמא נוספת לתיק בו נדרשת חוות דעת מקצועית נוספת – במקרה של טיפול בתחום הפלסטיקה נדרשת חוות הדעת של רופא מנתח אל מול פסיכיאטר למצב שבו בעקבות נזקי הניתוח נוצרו גם נזקים נפשיים.

מקרים בהם לא תידרש כלל חוות דעת מומחה

ישנם מקרים אפילו במרחב הרפואי המורכב שהם כל כך ברורים ואין שום ספק בהם שפשוט לא יהיה צורך בחוות דעת מומחה לצורך ניהול התיק בבית המשפט. מדובר כנראה במקרים די נדירים ואולם הם קיימים. מקרה קלאסי שבו לא נדרשת כמעט אף פעם חוות דעת רשלנות רפואית של מומחה הוא כשמתגלה ציוד רפואי בתוך גופו של המטופל לאחר ניתוח, במקרה כזה אין ספק שמדובר ברשלנות רפואית שהביאה לכדי כך. חוות דעת מקצועית של מומחה לא תוכל להוסיף דבר בנושא זה.

ביטול הנחות היסוד של מומחה מטעם הנתבעים

הדרך להפיכת חוות דעת רשלנות רפואית מטעם הנתבעים ללא אמינה צריכה לעבור את המסלול הבא –

  • הוכחה שלפחות חלק מההנחות של המומחה מוטעות מהיסוד.
  • חקירת המומחה באופן מעמיק אודות הניסיון הרלוונטי שלו בתחום המדובר בתיק.
  • חשיפת מקרים קודמים בהם חוות הדעת של המומחה לא צלחה את ביקורת בית המשפט ולא התקבלה.
  • הוכחה שחוות הדעת של המומחה איננה נסמכת על ספרות מקצועית מקובלת.
  • הוכחה שהשיטות והתיאוריות עליהן מתבסס המומחה, או העדים שהביא מביעים תפיסת עולם שאבד עליה הכלח והיא איננה עומדת בקנה אחד עם ההוראות העדכניות של משרד הבריאות.

הדרך להכריע תיק העוסק ברשלנות רפואית

חוות דעת רשלנות רפואית הנה בכל מקרה נדבך חשוב ביותר בדרך לזכייה בסכום פיצויים מרשים במסגרת ניהול תביעה בבית משפט על רשלנות רפואית. חשוב לבחור את המומחה המדויק לתיק אותו מנהלים, אחד שיש לו ניסיון קודם במתן חוות דעת רשלנות רפואית בבית משפט ושחוות דעתו הביאה לתוצאה הרצויה לתובע בסיום ההליך המשפטי. מומלץ לא להיכנס לתביעה ללא הבאת חוות דעת רשלנות רפואית.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא